Služby


Ponúkame komplexné služby v oblasti sprostredkovania predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností, vrátane ekonomických, právnych a inžinierskych činností ( kompletný právny servis, hypotekárny úver, inzerciu nehnuteľnosti a ostatných náležitostí spojených s kúpou, predajom alebo prenájmom nehnuteľnosti): • sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
 • vyhotovenie kúpnych, darovacích zmlúv, zmlúv o zriadení záložného práva, zmlúv o zriadení
 • vecných bremien a zabezpečenie ich vkladu do katastra nehnuteľností, vyhotovenie nájomných zmlúv,
 • vypracovanie znaleckých posudkov,
 • poradenstvo pri stanovení ceny nehnuteľností,
 • odborné posúdenie technického stavu nehnuteľností,
 • služby spojené so zápisom nehnuteľností v príslušnom katastri nehnuteľností, zabezpečenie príslušných listín
 • z dôvodov bezpečnosti prevodu, Vám sprostredkujeme notársku úschovu, resp. vinkuláciu finančných prostriedkov v niektorej banke
 • zabezpečenie zamerania nehnuteľností vrátane vyhotovenia geometrických plánov,
 • právne služby zamerané na majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností,
 • pomoc a poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností,
 • zabezpečenie styku s úradmi pri vybavovaní dôležitej dokumentácie,
 • sprostredkovanie najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru

Inžinierska činnosť:

 • inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
 • zastupovanie v územnom, v stavebnom a kolaudačnom konaní
 • výkon činností stavebného dozor

  • AGREE REAL, s. r. o.
 • Švabinského 20
 • 851 01 Bratislava
 • Tel.: 0910 566 007
 • Tel2: 0903 228 984
 • agreereal@gmail.com